top of page

Parenthood Support Group

Public·6 members

Deca durabolin + testosteron enanthate cykl, clenbuterol 10 mg 200 tabs la pharma


Deca durabolin + testosteron enanthate cykl, clenbuterol 10 mg 200 tabs la pharma - Acheter des stéroïdes anabolisants en ligne


Deca durabolin + testosteron enanthate cykl

Clenbuterol 10 mg 200 tabs la pharma


Deca durabolin + testosteron enanthate cykl

Here is a perfect cycle: Wk 1 - 12 Testosterone Enanthate 500mg/Week. Wk 1 - 10 Nandrolone Decaonate 300mg/Week. @ 300mg the Deca will help build strength and at the same time put some water in your joints. The Test level @ 500mg will definately help prevent the dreaded deca dick. Deca Durabolin jest formą syntetycznego testosteronu. Działa dokładnie tak samo , jak testosteron na organizm; obejmuje to zwiększony wzrost włosów, liczbę czer